E-tjänst: Begäran om intyg

För dig som är eller har varit anställd i Kristianstads kommun.

Du kan begära följande intyg:

  • Tjänstgöringsintyg
  • Arbetsgivarintyg
  • Inkomstintyg/Inkomstuppgift
  • Förlorad arbetsinkomst

Begäran skickas till HR lön för vidare handläggning.