E-tjänst: Tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.