E-tjänst: Livsmedelsverksamhet, registrering

Här kan du registrera ny livsmedelsverksamhet, anmäla ändring i befintlig verksamhet eller anmäla att din verksamhet ska upphöra.