E-tjänst: Försäljning och servering av folköl, anmälan

För att sälja eller servera folköl måste du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen.