E-tjänst: Försäljning av e-cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter, anmälan

Om du ska sälja elektroniska cigaretter, påfyllnadsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen.