E-tjänst: Förfrågan om uppställningsplats för matvagn/foodtruck eller mindre mobil vagn

Följ ditt ärende från start till slut. All kommunikation med Kristianstads kommun, Tekniska förvaltningen sker via e-tjänsten.