E-tjänst: Vräkning eller uppsägning

Som hyresvärd är du skyldig att informera socialtjänsten om grund för vräkning eller uppsägning av hyresgäst.