E-tjänst: Uppehåll i sophämtning och slamtömning, ansökan

Här kan du ansöka om uppehåll i sophämtning och slamtömning för en fastighet som inte används.