E-tjänst: Planbesked, ansökan

Du kan ansöka om planbesked om du vill veta om det är möjligt att ändra eller ta fram en detaljplan.