E-tjänst: Nybyggnadskarta, beställning

Välkommen till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens e-tjänst för beställning av nybyggnadskarta.

En nybyggnadskarta är ett underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas.