E-tjänst: Lantmäteriförrättning, ansökan

Om du ska ändra eller fastställa din fastighetsgräns görs en lantmäteriförrättning. Ansök här.