E-tjänst: Längre tömningsintervall för slamavskiljare, ansökan

Sluten tank och slamavskiljare, till exempel trekammarbrunnar, med påkopplad vattentoalett ska tömmas minst en gång per år. Detsamma gäller för minireningsverk. Du kan ansöka om att förlänga tömningsintervallet till vartannat år.

Dispens beviljas enbart vid begränsad användning och gäller i högst 8 år.