E-tjänst: Kommunalt vatten och avlopp, företagskund

Här kan du som företagskund lämna uppgifter om din vattenförbrukning och se användningen.