E-tjänst: Driftstörning, anmälan

Om det är kommunen som är tillsynsmyndighet för verksamheten behöver du anmäla driftstörningar eller liknande händelser som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller för miljön.