E-tjänst: Dispens för gödselspridning

Du kan under vissa omständigheter ansöka om dispens från några av reglerna om gödselspridning.