E-tjänst: Bygglov, ta del av beslut som sökande eller kontrollansvarig

Här kan du som sökande eller kontrollansvarig ta del av beslut i dina ärenden.