E-tjänst: Bygglov, lämna svar vid grannhörande

Är du granne eller sakägare har du möjlighet att lämna synpunkter på föreslagna byggåtgärder här.