E-tjänst: Bygglov, installation av eldstad/rökkanal

Ska du installera ny eldstad eller ändra befintlig måste du anmäla det. Gäller även rökkanal.