E-tjänst: Bygglov, begäran om slutbesked

I ditt bygglov står om du måste begära slutbesked innan du får börja använda din byggnad.