E-tjänst: Bygglov, ansökan om strandskyddsdispens

För att få bygga nära vatten krävs i allmänhet dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ansök här.