E-tjänst: Bygglov, ansökan om förhandsbesked

I ett förhandsbesked får du veta om det är lämpligt att bygga det du vill på den plats du önskar.