E-tjänst: Bygglov, ansökan om bygglov, marklov och andra åtgärder

När du ska bygga, fälla träd eller ändra marknivån behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov.