E-tjänst: Bygglov, anmälan enligt plan- och bygglagen

För vissa byggåtgärder behövs inte bygglov. Däremot måste du göra en anmälan.