E-tjänst: Bygglov, anmäla kontrollansvarig

I många ärenden behöver du anmäla en kontrollansvarig. Den du anlitar måste vara certifierad.