E-tjänst: Återvinning av avfall för anläggningsändamål, anmälan

Att återvinna avfall för anläggningsändamål kräver i de flesta fall anmälan. För detta använder du denna e-tjänst. Din anmälan behöver komma in till oss senast 6 veckor innan åtgärden ska vidtas.