E-tjänst: Anmälan om översvämning

E-tjänsten vänder sig till dig som är berörd fastighetsägare.