E-tjänst: Ägare sotar anläggningen eller låta annan utföra sotning på egen anläggning, ansökan

Välkommen att använda vår e-tjänst.

I denna E-tjänst kan ni ansöka om:

  • medgivande för fastighetsägare att utföra sotning på egen anläggning
  • medgivande för fastighetsägare att låta annan utföra sotning på egen anläggning.