E-tjänst: Skola/förskola/fritidshem, anmälan

E-tjänsten vänder sig till dig som ska driva förskola, skola, fritidshem eller liknande, eller som ska göra förändringar i en befintlig verksamhet.

Den som avser att driva förskola, skola, fritidshem eller liknande måste göra en anmälan enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innan verksamheten påbörjas. Anmälan ska göras senast sex veckor innan den startar.

Förändringar i en befintlig verksamhet ska anmälas. Det kan gälla till exempel utökad verksamhet, byggnation, flytt till andra lokaler med mera.