E-tjänst: Olycksfallsförsäkring för barn och elever, anmäl skada

Vid olycksfallsskada eller men efter olycka anmäler du det till vårt försäkringsbolag, Protector.