E-tjänst: Månadsrapport från fristående förskolor, grundskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Fristående förskolor, grundskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg belägna i Kristianstads kommun ska rapportera in vilka barn och elever som finns inskrivna i verksamheten för att kunna få bidrag från Kristianstads kommun.

Rapportera genom att lämna uppgifter i denna e-tjänst.