E-tjänst: Gymnasieskola, inackorderingstillägg, ansökan

Elever i kommunala gymnasieskolor kan söka stöd för boende, uppehälle och resor.