E-tjänst: Grundskola, skolskjuts vid särskilda skäl eller växelvis boende - ansökan

Bor barnet lika mycket hos er? Är ni folkbokförda i kommunen? I så fall kan ni ansöka om skolskjuts.