E-tjänst: Grundskola, anmälan om elevs inflyttning

Anmälan om önskad skolplacering i förskoleklass eller grundskola för nyinflyttad elev.