E-tjänst: Fritidshem, uppsägning

Uppsägningstiden är 2 månader och räknas från den dag uppsägningen kommer in till oss. Använd BankID för denna e-tjänst.