E-tjänst: Fritidshem, tacka ja eller nej till erbjuden plats

Svara på erbjudande om plats i fritidshem.