E-tjänst: Förskola och pedagogisk omsorg, uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommer in till oss.