E-tjänst: Förskola och pedagogisk omsorg, ansökan

Barn mellan 1-5 år kan få plats i förskolan. Du ska ansöka minst 4 månader innan du vill ha plats.