E-tjänst: Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, inkomstuppgift

Lämna inkomstuppgift för rätt avgift för barnomsorg. Anmäl även ändrad inkomst eller förhållanden.