High quality waters

Kristianstads kommun är stolta över att kunna erbjuda invånare och besökare inte mindre än 30 badplatser, 8 insjöbad och 22 kustbad.

Alla badplatser har toalett, parkering och sophantering. Under sommaren städas toaletterna varje dag. På badplatserna i Åhus har kommunen både ordinarie personal och feriearbetare som jobbar varje dag på att hålla strandområdet fritt från skräp.

I juni kom årets klassificeringar av badvattenkvalitet på de svenska badplatserna från Havs- och vattenmyndigheten. Återigen har alla provtagna badplatser i kommunen det högsta betyget: utmärkt badvattenkvalitet.

Under hela sommaren kör feriearbetare tillsammans med sin handledare och tar badvattenprover på badplatserna som rapporteras in på Hav- och vattenmyndighetens publika plattform Badplatsen.

Under våren inleddes ett intensivt arbete med att ställa badplatserna i ordning. Toaletter öppnas, bryggor läggs i och tång rensas på de badplatser som är hårdast drabbade och har många besökare. Det sker också avdykning kring bryggor för att säkerställa att det inte finns skrot i vattnet som kan skada de badande.

Att ha många valmöjligheter och hålla badplatserna i ett gott skick är angeläget för en kustkommun som Kristianstad. Årligen läggs drygt 5 miljoner på att drifta och underhålla kommunens badplatser.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 Jun kl 08.00
Was this information helpful?