Parkeringstillstånd

I Kristianstads kommun finns särskilda parkeringstillstånd för boendeparkering, nyttoparkering och rörelsehindrade. Här ansöker du om de olika parkeringstillstånden.

Alla priser för tillstånden nedan är inklusive moms. Ansökning om boende- och nyttoparkeringstillstånd görs med e-tjänsten under Relaterad information. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad görs med blankettvalet under Relaterad information. Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera ägandeskapet för alla fordon som ansökt om parkeringstillstånd. Vid missbruk kan tillståndet dras in utan rätt till återbetalning.

Boendeparkering 

Boendeparkeringstillstånd kan skaffas för personbil eller motorcykel. Sökande måste vara ägare till fordonet och folkbokförd inom boendeparkeringsområdet (se karta nedan).

Kostnad

Följande varianter av tillståndet finns:

 1. Boendeparkeringstillstånd
  6 månader: 1 100 kr
  12 månader: 1 800 kr
 2. Digital boendedekal + biljett
  12 månader: 175 kr + 2 kr/timme (under avgiftspliktig tid)

Anvisningar

 • Om du ansökt om boendeparkeringstillstånd fr.o.m. 19/10 2020 kontrolleras ditt fordon utifrån ditt registreringsnummer och du behöver då inte lägga något tillstånd i vindrutan. Har du digital boendedekal + biljett så ska biljetten placeras väl synligt i vindrutan (OBS! Har du ett utskrivet parkeringstillstånd, så ska det också placeras i vindrutan).
 • Tillståndet gäller enbart det fordon och det område som angetts i din ansökan. Om du har en tillfällig ersättningsbil (exempelvis för att din bil är på verkstad) så kan du göra en tillfällig ändring av registreringsnummer under två veckor i e-tjänsten.
 • Tillstånden gäller i mån av plats och innebär inte att du har en reserverad plats.
 • Gäller enbart parkeringar skyltade med tilläggsskyltning "Boendeparkering".
 • Tillståndet ger möjlighet att parkera upp till 7 dygn i följd oavsett skyltning rörande längsta uppställningstid.
 • Erlagd avgift för boendeparkeringstillstånd återbetalas inte (till exempel vid avflyttning eller liknande omständighet).
 • Här finns platserna

Nyttoparkering

Nyttoparkeringstillståndet innebär ett generellt undantag från parkeringsavgift på kommunala parkeringsplatser. Fordonet ska vara nödvändigt för din verksamhet, det vill säga vara utrustat med till exempel verkstadsutrustning. Du får tillståndet för den verksamhet och den bil som du angivit i din ansökan.

Vem kan söka nyttoparkeringstillstånd?

Nyttoparkeringstillstånd är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängder gods. Tillstånd kan sökas av ägare till företagsregistrerade fordon som:

 • är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom
 • är nödvändig för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller material
 • används för budsändning i större omfattning (Kurir- och logistikföretag)
 • används för transport av tyngre och/eller ekonomiskt värdefullt gods i ej ringa omfattning 
 • nyttjas i yrkesmässig trafik för transport av gods enligt yrkestrafiklagen
 • används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.

Kostnad

3 500 kr/år. Tillstånden ansöks om och betalas i e-tjänsten under Relaterad information.  Återbetalning av inbetalda avgifter görs inte och förlorat nyttoparkeringstillstånd ersätts heller inte.

Anvisningar

 • Om du ansökt om nyttoparkeringstillstånd fr.o.m. 19/10 2020 kontrolleras det utifrån ditt registreringsnummer, du behöver då inte lägga något tillstånd i vindrutan (OBS! Har du ett utskrivet parkeringstillstånd, så ska det placeras i vindrutan).
 • Ansökan sker via e-tjänsten under relaterad information. OBS! I e-tjänsten efterfrågas bilder på bilens logotyp, bagageutrymme och registreringsnummer, så ha det till hands digitalt innan du påbörjar din ansökan.
 • Tillståndet gäller endast för det fordon som angetts i ansökan.
 • Ankomsttid ska även anges med p-skiva som ska placeras i vindrutan väl synligt utifrån.
 • Skyltad tid för parkering gäller.
 • Anländer man till parkering före avgiftsbelagd tid, så anges ankomsttid kl. 9.

Rörelsehindrad

En person som är rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter kan beviljas särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Läkarintyg ska alltid bifogas ansökan. Handläggningstiden är cirka fyra - sex arbetsveckor. Tillstånd kan exempelvis ges för:
 • Du har ett varaktigt rörelsehinder som gör det svårt att gå.
 • Du är passagerare och ditt rörelsehinder gör det omöjligt för dig att lämnas ensam en kortare stund utanför bilen medan föraren parkerar.
 • Små barn med rörelsehinder kan få tillstånd i mycket speciella fall.

Tillstånd ges inte för svårighet att kliva in/ut ur bilen eller svårighet att bära varor eller dylikt. 

Tillståndet innebär

 • Avgiftsfri parkering på all kommunal parkering inom Kristianstads kommun.
 • Rätt att parkera fordon på plats som är reserverad för rörelsehindrad.
 • Undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på väg.
 • Förlängda parkeringstider.
 • Rätt att parkera vid parkeringsförbud OBS! Gäller ej vid stannaförbud. Det innebär exempelvis att det förbjudet att parkera på gågatorna med RH-tillstånd mellan kl. 11.30 - 05.00, eftersom där är skyltat med stannaförbud.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anvisningar

 • Parkeringstillståndet skall placeras i vindrutan så att det lätt kan avläsas utifrån.
 • Tillståndet är personligt och får endast nyttjas då tillståndshavaren är med i fordonet som förare eller passagerare.
 • Tillståndet gäller inte för bilen oavsett förare. Det ska därför tas bort från bilens vindruta om den används av annan förare i annat syfte. Konstaterat missbruk innebär att tillståndet dras in.

Common questions

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.