Parkering

Välkommen att parkera i centrala Kristianstad. Vi erbjuder ett flertal parkeringsplatser över hela staden.

Avgifter

Parkeringsplatserna har olika avgifter beroende på hur centrala de är. Den klickbara kartan visar avgifterna för de olika parkeringsområdena, betalningsautomaternas placering och vilken tid som gäller i det området som automaten står.

Det finns också avgiftsfria parkeringsområden. Du kan betala din parkering på olika sätt:

 • Parkerings-app
  Två appar kan användas för parkering - "Flowbird" och "Parkster". Apparna finns att hämta på App Store för IOS-telefoner och på Google Play för Android-telefoner.
 • SMS
  Parkeringsavgiften faktureras i efterhand. Mer information finns på parkeringsautomaterna.
 • Betalkort
  Följande kort accepteras: VISA, MasterCard, OK/Q8, Preem, Volvo, Shell, ST 1 och Circle-K.
 • Mynt
  Minst en automat per parkeringsområde accepterar mynt.

OBS! I stadskärnan finns också privata avgiftsparkeringar med andra taxor.

P-skiva

På vissa områden tillämpas p-skiva, se skyltning. P-skiva finns att hämta hos medborgarcentrum i Rådhus Skåne (max en p-skiva/person). P-skiva finns även till försäljning i detaljhandeln.

Bråttom och ingen P-skiva i bilen? Ankomsttiden kan även skrivas på en lapp som läggs väl synlig på instrumentbrädan.

Städning av parkeringar i Kristianstad

I Kristianstad städas parkeringsplatserna under en dag i första veckan av varje månad, mellan kl. 8 - 13. Då gäller förbud för bilar att parkera eller stanna på platserna. Förbudet gäller i centrum, på Östermalm, i Parkstaden, Vasastaden och på Söder. Se skyltar vid de aktuella gatorna för information om vilken veckodag då förbudet gäller.

Motorcykel (MC)

Det är tillåtet att parkera din motorcykel på p-plats som är avsedd för bil. Du betalar samma avgift som gäller för bilar och p-biljetten ska alltid finnas väl synlig på motorcykeln. Det är tillåtet att parkera flera motorcyklar inom samma parkeringsruta, men tänk på att varje motorcykel ska erlägga avgift.

Turistbussar

Turist- och evenemangsbussar hänvisas till följande områden:

 • Kristianstad Arena
  Längs Ringvägen, strax söder om Kristianstad Arena.
 • Naturums parkering
  Norra delen av den stora parkeringsytan.
 • Skjutsstallavägen
  Reglerytan nordväst om korsningen Skjutsstallavägen/Vattentornsvägen. Uppmålade platser finns.
 • Barbackagatan
  Norra delen av Barbackagatans östra sida.

Tunga fordon

Parkering för tunga fordon (tyngre än 3,5 ton) finns på följande platser:

 • Rörvägen
  Väster om Mossvägen, vid Willy:s.
 • Industrigatan
  Längs gatan, norr om korsningen mot Svetsarevägen.
 • Alevägen
  Längs gatan, på västra sidan.

Ställplatser för husbilar

Läs mer

Överklaga parkeringsanmärkning?

Information om vilken myndighet eller organisation som hanterar ditt eventuella överklagande av en parkeringsanmärkning finns angivet på den aktuella anmärkningen.

Övergivna fordon

Ibland påträffas övergivna fordon på kommunens vägar, parkeringar eller annan mark. När kommunen påträffar ett övergivet fordon så försöker kommunen kontakta ägaren via brev hem och anslag på fordonet, där ägaren uppmanas flytta fordonet. Om flytt inte sker inom angiven tid, så flyttar kommunen fordonet till en särskild uppställningsplats. Hämtas inte fordonet därifrån inom angiven tid så övergår äganderätten av fordonet till kommunen. Det gäller även eventuella ägodelar i fordonet, enligt Lag (1982:129) om flytt av fordon.

Letar du efter ditt fordon som har flyttats?

Information om fordon som har flyttats av kommunen kan fås genom Polisen, eller genom att man söker på sitt registreringsnummer på kommunens digitala anslagstavla för kungörelser. Du hittar länk till anslagstavlan under relaterad information.

Common questions

  • Kortbetalningen är ur funktion, vad gäller nu?

   Kommunen erbjuder fyra olika betalningssätt (kort, mynt, SMS och P-app). Om något av betalningssystemen ligger nere så är man hänvisad till att använda något av de andra tre betalningsalternativen. Notera automatens nummer och felanmäl kortbetalningen till medborgarcenter, tfn: 044-13 50 00.

  • Vad betyder de gula skyltarna som står vid Kristianstads infarter?

   Skyltarna vid Kristianstads infarter betyder zon med parkeringsförbud.

   Vid Kristianstads infarter står de här skyltarna. De betyder att det råder parkeringsförbud i stadskärnan, förutom på särskilt anordnade parkeringsplatser på uppskyltade områden eller längs gatan. Vilken taxa som gäller framgår av skylten på plats, men kan också hittas på kartan på den här sidan.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.