Vägarbeten

Vägarbeten sker både på grund av akuta behov, som exempelvis vid en vattenläcka, eller vara planerade, som när asfalten byts på en vägsträcka.

Det är inte bara kommunen som utför arbeten på vägarna. Trafikverket ansvarar för de större vägarna och du hittar information om deras vägarbeten på Trafikverkets webbplats, under "Trafikinformation, väg".

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.