Trafik, resor och gator

Väl fungerande infrastruktur är viktigt för att Kristianstad ska vara en attraktiv kommun att bo i, besöka och verka i. På senare tid har det genomförts stora projekt för att möjliggöra för flera olika resesätt.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.