Gräva och schakta: Tillstånd

För att få utföra grävarbete eller schakta på kommunens mark krävs tillstånd från oss. Blankett för ansökan finns under den relaterade informationen. Påverkas trafiken eller parkeringar av arbetet behöver du också fylla i en trafikanordningsplan.

En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävningen.
En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävningen.

Grävtillstånd

För att få gräva i kommunens gator och parkområden krävs ett grävtillstånd. Senast en månad innan planerad arbetsstart ska en ansökan om grävtillstånd skickas till:
kommunledningskontoret@kristianstad.se

Ansökan omfattar ifylld blankett och bifogad karta. Kartan ska tydligt och detaljerat visa arbetets lokalisering. I kartan ska det finnas en teckenlegend som beskriver de olika åtgärderna. 

För varje grävtillståndsansökan tar kommunen ut en avgift, en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en administrativ avgift om 3000 kr. Den rörliga delen baseras på hur mycket du gräver och var du gräver. För mer information, se taxan under relaterad information.

Du kan behöva polistillstånd

Observera att det kan krävas polistillstånd för att använda allmän plats.
Läs mer om polistillstånd på polisens webbplats 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.