Your search on dokumenthanteringsplan resulted in 11 matches.

Sort by date or relevance.

Dokumenthanteringsplan för Arbete och välfärdsnämnden 4.0 2020.pdf

7/1/2020 12:55:32 PM

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden.pdf

2/20/2018 2:14:50 PM

Dokumenthanteringsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden.pdf

10/19/2020 8:14:24 AM

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden.pdf

12/21/2017 1:43:19 PM

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden 2020-02-26.pdf

8/31/2020 1:04:47 PM

Dokumenthanteringsplan för Tekniska nämnden.pdf

1/17/2018 10:27:22 AM

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen.pdf

4/1/2020 2:18:09 PM

Dokumenthanteringsplan för byggnadsnämnden.pdf

8/29/2018 11:39:06 AM

Dokumenthanteringsplan för Räddningsnämnden.pdf

3/3/2020 11:01:05 AM

Dokumenthanteringsplan för Valnämnden.pdf

Dokumenthanteringsplanen styr vilka av valnämndens handlingar som ska bevaras och vilka som får gallras, det vill säga slängas.

6/20/2019 9:47:13 PM