Samverkan med idéburen sektor

Förebyggande enheten inom Omsorgsförvaltningen samverkar gärna med idéburen sektor och tillsammans ökar vi delaktighet i vårt samhälle!

På våra mötesplatser och utifrån olika samverkansinitiativ jobbar vi tillsammans med idéburen sektor och andra aktörer med insatser som minskar ofrivillig ensamhet och ökar delaktighet. Vi erbjuder på så vis sammanhang för många personer där t.ex. möten mellan olika intressen och generationer samt hälsofrämjande aktiviteter genomförs för ett socialt hållbart samhälle. Vi bygger vår förebyggande verksamhet och samverkan utifrån aktuella behov, där social innovation också blir en viktig utvecklingsmöjlighet. Du kan läsa mer om våra samverkansinsatser med idéburen sektor på våra mötesplatser här: Mötesplatser- för ett gott liv - Kristianstads kommun

Som underlag till våra insatser så utgår vi t.ex. från målen i Agenda 2030 och våra Handlingsplaner: 

  • Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Kristianstads kommun
  • Överenskommelse om samverkan mellan Kristianstads kommun och den idéburna sektorn i Kristianstad.   

Dessa hittar du under relaterade dokument.

 

Välkommen till våra Samverkansforum!

Tillsammans kan vi mobilisera gemensam kraft och möta behoven kring ofrivillig ensamhet och öka delaktighet bland äldre i Kristianstad. På våra samverkansforum så har vi både informationsutbyte mellan Omsorgsförvaltningens Förebyggande enhet och idéburen sektor samt möjlighet att utveckla samverkansmodeller. 

Nästa Samverkansforum är måndagen den 28 augusti kl. 13.30-15.30.  Anmäl gärna representant från din verksamhet senast 21 augusti. Mer information från tidigare forum samt tips på andra träffar och bidragsansökningar m.m., kan du se under relaterad dokument. 

Anmälan och för ev. samverkanförslag så ta gärna kontakt med Volontär- och föreningssamordnare Linda Edvardsson (se kontakt). 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.