Volontärintroduktion

Varmt välkommen att bli volontär. Vi erbjuder volontärintroduktion där du får information om kommunens arbete med volontärer och vilka behov som är aktuella för stödjande och stärkande insatser.

Tillsammans med oss kan du engagera dig, exempelvis stödja och möta deltagare på mötesplatser och enskilda personer, för ökad delaktighet och finnas till hands för någon i vardagen.

Du är välkommen att delta på vår volontärintroduktion på något av dessa tillfällen:

- Torsdag 6 oktober kl. 16.30-17.30
- Måndag 17 oktober kl. 16.30-17.30
- Onsdag 9 november kl. 14.00-15.00 
- Tisdag 22 november kl. 16.30-17.30
- Tisdag 6 december kl. 16.30-17.30

Du är fantastiskt som vill engagera dig för din medmänniska och som stöd till dig som är volontär inom Kristianstads kommun så finns introduktion, träffar, utbildningar och fin gemenskap med andra volontärer.

Vi har volontäruppdrag som riktar sig till olika personer och behov. Du bestämmer själv hur ofta du vill vara volontär och vad du vill bidra med utifrån behoven. Mer information finns också på vår hemsida: www.kristianstad.se/volontar

Välkommen att anmäla ditt intresse till volontärintroduktion:

Linda Edvardsson, volontärsamordnare
Omsorgsförvaltningen, Kristianstads kommun
Telefon: 044-13 29 54 | Mobil: 0734-69 80 59
E-post: linda.edvardsson@kristianstad.se

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.