Bli volontär

Tillsammans med oss kan du engagera dig för stödja och möta deltagare på mötesplatser, enskilda personer och nyanlända i vårt samhälle, för ökad delaktighet och finnas till hands för någon i vardagen.

Du är fantastiskt som vill engagera dig för din medmänniska! Som stöd till dig som är volontär inom Kristianstads kommun så finns introduktion, träffar, utbildningar, informationsfilmer och fin gemenskap med andra volontärer.

Vi har volontäruppdrag som riktar sig till olika personer och behov. Du bestämmer själv hur ofta du vill vara volontär och vad du vill bidra med utifrån behoven.

Våra volontäruppdrag är:

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse av att bli volontär och ställa dina frågor till volontärsamordnare och personal.  

Volontär och frivillig på mötesplats

Som frivillig på våra Mötesplatser för ett gott liv kan du vara värdinna eller värd, eller delta i uteaktiviteter som till exempel på vandringar. Du kan hålla i aktiviteter och dela med dig av dina intressen.

Som frivillig har du stöd av personal mötesplaten. Om du är intresserad av att bli frivillig kan du vända dig till närmaste mötesplats. Du hittar en länk till våra mötesplatser under Relaterad information. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till frivillig@kristianstad.se.

Urbana Hembygdsgården är en mötesplats på Gamlegården som har aktiviteter som anordnas av volontärer, studieförbund och föreningar. Aktiviteterna kan till exempel vara språkcafé, ungdomsgrupper, språkkurser, körkortsteori, föräldragrupper, cykelkurser, föreningsaktiviteter, läxhjälp för barn eller vuxna, rådgivning och barngrupper.

På loven anordnas även aktiviteter och utflykter för barn, ungdomar och familjer. Som volontär kan du hjälpa till med dem. Mer information finns på länken till Urbana Hembygdsgården som du hittar under Relaterad information. Du kan också kontakta volontärsamordnare Linda Edvardsson på linda.edvardsson@kristianstad.se eller ring 0738-53 24 66.

Integrationsguide

En integrationsguide är en volontär som stöttar nyanländas delaktighet i vårt samhälle. Du stödjer ett nyanlänt barn, ungdom, vuxen eller en familj med att exempelvis prata svenska och ge kunskap kring samhället.

Du kan också vara en social kontakt eller lotsa till aktiviteter. Det finns mycket spännande erfarenhetsutbyten och nya lärdomar i mötet med en nyanländ. För mer information se volontärfoldern under Relaterad information. Kontakta gärna volontärsamordnare Linda Edvardsson på linda.edvardsson@kristianstad.se eller ring 0738-53 24 66.

Volontär till enskild person

Du kan göra en insats som volontär och stödja personer som vill ha sällskap och stöd i vardagen. Kontakta oss för frågor och intresseanmälan:

 • Carina Kier - 044-13 20 11
 • Reneé Bertilsson - 044-13 20 08
 • Gyöngyi Rüll - 044-13 41 54

Du kan också skicka ett e-postmeddelande till frivillig@kristianstad.se

Common questions

  • Varför är det viktigt att engagera sig som volontär?

   Som volontär bidrar du med din tid och kunskap till en medmänniska och är ett viktigt stöd för personen i vardagen. Ditt stöd kompletterar, men ersätter inte, personalens och andra aktörers insatser. Tillsammans finns vi tillhands för de som behöver stärkande och stödjande insatser i vårt samhälle. Många som får stöd av volontär mår bra av och uppskattar kontakten med sin volontär. Titta gärna på vår film med volontärer och personer som får stöd av volontärer, där de berättar om deras engagemang och upplevelser.

  • Vilket stöd får jag som volontär?

   Våra volontärer får introduktion, utbildningar, avstämningar med personal och träffar med andra volontärer. Vi genomför utvärderingar i form av intervjuer och enkäter. Volontärer omfattas även av kommunens ansvars- och olycksfallsförsäkring, när insatser enligt överenskommelse utförs.

  • Vilka åtagande har jag som volontär?

   Som volontär skriver du en överenskommelse med Kristianstads kommun. I den intygar du att du kommer att utföra volontäruppdrag enligt de riktlinjer och behov som gäller inom den verksamheten där insatsen genomförs. Som volontär kan du avsluta uppdraget efter samtal med volontärsamordnare eller närmste ansvarig personal. Uppdraget kan även avslutas om inte överenskommelsen följs.

  • Får jag någon ersättning som volontär?

   Som volontär får du ingen ekonomisk ersättning, men möjlighet att skapa nya kontakter och få nya erfarenheter. Vi anordnar också träffar och arrangemang för våra volontärer.

  • Måste jag hålla i aktiviteter på egen hand?

   Det finns möjlighet att du på egen hand håller i både aktiviteter och även i den enskilda kontakten med en person eller familj. Vi har också volontäruppdrag där du kan göra aktiviteter tillsammans med andra volontärer eller personal. På så vis planerar och genomför du aktiviteten i ett samarbete. Detta kommer du överens om med personalen.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

+46 44 13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

More contacts

Linda Edvardsson

Volontärsamordnare

0738-53 24 66

Carina Kier

044-13 20 11

Gyöngyi Rüll

044-13 41 54

Renée Bertilsson

044-13 20 08