Prognoser och vattennivåer

Kristianstad har ett avancerat prognossystem för vattenflöden och vattennivåer, Flood Watch, som använder data från SMHI och Eons kraftverk i Helgeå. Det ger goda möjligheter att agera i tid och på rätt sätt inför ett hotande översvämningsläge.

Kommunen anpassar sin beredskap och rapportering till det aktuella läget. Övervakningen skärps när flöden och vattennivåer stiger.  Ett allvarligare högvattenläge inträffar vid omkring + 2 meter.

Värden just nu

Flood Watch är öppet att titta på för alla som vill. I Flood Watch kan du själv följa aktuella flöden, vattennivåer, temperatur och nederbörd. Där finns också prognoser för tio dagar framåt i tiden.

För Kristianstads vattenverk och Osby visas även SMHI:s prognoser för nederbörd och temperatur.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.