Brottsförebyggande arbete

En stor del av det brottsförebyggande arbetet drivs av det lokala drog- och brottsförebyggande rådet. Vi arbetar tillsammans med olika aktörer för att minska brottsligheten och öka tryggheten för Kristianstads kommuns medborgare.

Gemensamt och långsiktigt brottspreventivt arbete

Kristianstads kommun arbetar tillsammans med den lokala polisen och andra intresseorganisationer för att förbygga brott och våld. Vi har tillsammans tagit fram och undertecknat en samverkansöverenskommelse för att gemensamt och samordnat strategiskt arbeta med en långsiktig plan.

Vårt brottspreventiva arbetet utgår ifrån lokala lägesbilder som tas fram veckovis baserade på brott, ordningsstörningar och otrygghet.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.